Spis zawodników (CSV)
Zawodnicy INFO
Nazwa imprezy (JSON)

PZLA Mistrzostwa Polski U16. Mały Memoriał Janusza Kusocińskiego | SŁUBICE, 23-24 września 2023 | 0 | 0 | 

Program wg konkurencji M (JSON)
M100m | 100 | 100 m M | 1 | 1 | 2023-09-23 | (JSON) (CSV) (CSV 2)
M100pk | 100PK | 100 m M (PK) | 1 | 1 | 2023-09-23 | (JSON) (CSV) (CSV 2)
M300m | 300 | 300 m M | 1 | 1 | 2023-09-24 | (JSON) (CSV) (CSV 2)
M600m | 600 | 600 m M | 1 | 1 | 2023-09-23 | (JSON) (CSV) (CSV 2)
M1000m | 1000 | 1000 m M | 1 | 1 | 2023-09-24 | (JSON) (CSV) (CSV 2)
M2000m | 2000 | 2000 m M | 1 | 1 | 2023-09-23 | (JSON) (CSV) (CSV 2)
M110m | 110p | 110 m ppł M | 1 | 1 | 2023-09-24 | (JSON) (CSV) (CSV 2)
M300płm | 300p | 300 m ppł M | 1 | 1 | 2023-09-23 | (JSON) (CSV) (CSV 2)
M1000pm | 1000prz | 1000 m prz. M | 1 | 1 | 2023-09-23 | (JSON) (CSV) (CSV 2)
M5chm | 5000ch | 5000 m chód M | 1 | 1 | 2023-09-24 | (JSON) (CSV) (CSV 2)
M4x100m | 4x100 | 4x100 m M | 1 | 1 | 2023-09-23 | (JSON) (CSV) (CSV 2)
Mwm | Wzwyż | Wzwyż M | 0 | 3 | 2023-09-23 | (JSON) (CSV) (CSV 2)
Mtm | Tyczka | Tyczka M | 0 | 3 | 2023-09-23 | (JSON) (CSV) (CSV 2)
Mwdm | W dal | W dal M | 0 | 3 | 2023-09-24 | (JSON) (CSV) (CSV 2)
Mwiel | Wieloskok | Wieloskok M | 0 | 3 | 2023-09-23 | (JSON) (CSV) (CSV 2)
Mkulam | Kula | Kula M | 0 | 3 | 2023-09-23 | (JSON) (CSV) (CSV 2)
Mdyskm | Dysk | Dysk M | 0 | 3 | 2023-09-24 | (JSON) (CSV) (CSV 2)
Mmłotm | Młot | Młot M | 0 | 3 | 2023-09-23 | (JSON) (CSV) (CSV 2)
Mom | Oszczep | Oszczep M | 0 | 3 | 2023-09-23 | (JSON) (CSV) (CSV 2)

Program wg konkurencji K (JSON)
K100m | 100 | 100 m K | 1 | 1 | 2023-09-23 | (JSON) (CSV)
K100pk | 100PK | 100 m K (PK) | 1 | 1 | 2023-09-23 | (JSON) (CSV)
K300m | 300 | 300 m K | 1 | 1 | 2023-09-24 | (JSON) (CSV)
K600m | 600 | 600 m K | 1 | 1 | 2023-09-23 | (JSON) (CSV)
K1000m | 1000 | 1000 m K | 1 | 1 | 2023-09-24 | (JSON) (CSV)
K2000m | 2000 | 2000 m K | 1 | 1 | 2023-09-23 | (JSON) (CSV)
K80pł | 80p | 80 m ppł K | 1 | 1 | 2023-09-24 | (JSON) (CSV)
K300płm | 300p | 300 m ppł K | 1 | 1 | 2023-09-23 | (JSON) (CSV)
K1000pm | 1000prz | 1000 m prz. K | 1 | 1 | 2023-09-23 | (JSON) (CSV)
K3chm | 3000ch | 3000 m chód K | 1 | 1 | 2023-09-24 | (JSON) (CSV)
K4x100m | 4x100 | 4x100 m K | 1 | 1 | 2023-09-23 | (JSON) (CSV)
Kwm | Wzwyż | Wzwyż K | 0 | 3 | 2023-09-24 | (JSON) (CSV)
Ktm | Tyczka | Tyczka K | 0 | 3 | 2023-09-24 | (JSON) (CSV)
Kwdm | W dal | W dal K | 0 | 3 | 2023-09-23 | (JSON) (CSV)
Kwiel | Wieloskok | Wieloskok K | 0 | 3 | 2023-09-24 | (JSON) (CSV)
Kkulam | Kula | Kula K | 0 | 3 | 2023-09-23 | (JSON) (CSV)
Kdyskm | Dysk | Dysk K | 0 | 3 | 2023-09-24 | (JSON) (CSV)
Kmłotm | Młot | Młot K | 0 | 3 | 2023-09-23 | (JSON) (CSV)
Kom | Oszczep | Oszczep K | 0 | 3 | 2023-09-24 | (JSON) (CSV)

Program wg dni(JSON)
2023-09-23 | (JSON)
2023-09-24 | (JSON)


10:00 | 10:00:08 | K | 1 | 100 m K (PK) | 100PK | K100pk | 1 | 1 | s | 5 | (CSV) (JSON)  test  test2  test3  test4  test5  DataAkt(JSON)
10:00 | 11:30:00 | M | 1 | Młot M | Młot | Mmłotm | 0 | 3 | | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
10:25 | 10:27:24 | M | 1 | 100 m M (PK) | 100PK | M100pk | 1 | 1 | s | 2 | (CSV) (JSON)  test  test2  DataAkt(JSON)
10:40 | 12:16:00 | K | 1 | W dal K | W dal | Kwdm | 0 | 3 | | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
10:45 | 13:32:00 | M | 1 | Wzwyż M | Wzwyż | Mwm | 0 | 3 | | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
10:50 | 10:50:09 | K | 1 | 300 m ppł K | 300p | K300płm | 1 | 1 | s | 7 | (CSV) (JSON)  test  test2  test3  test4  test5  test6  test7  DataAkt(JSON)
11:35 | 11:36:34 | M | 1 | 300 m ppł M | 300p | M300płm | 1 | 1 | s | 7 | (CSV) (JSON)  test  test2  test3  test4  test5  test6  test7  DataAkt(JSON)
12:05 | 13:26:00 | K | 1 | Młot K | Młot | Kmłotm | 0 | 3 | | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
12:10 | 12:14:26 | K | 1 | 100 m K | 100 | K100m | 1 | 1 | el | 5 | (CSV) (JSON)  test  test2  test3  test4  test5  DataAkt(JSON)
13:00 | 12:59:55 | M | 1 | 100 m M | 100 | M100m | 1 | 1 | el | 6 | (CSV) (JSON)  test  test2  test3  test4  test5  test6  DataAkt(JSON)
13:30 | 13:30:40 | K | 1 | 100 m K | 100 | K100m | 2 | 3 | F B | 2 | (CSV) (JSON)  test  test2  DataAkt(JSON)
13:35 | 13:35:24 | K | 1 | 100 m K | 100 | K100m | 1 | 3 | F A | 1 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
13:45 | 13:51:30 | c | 0 | Ceremonia otwarcia | Ceremonia otwarcia | cer | | | | | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
14:00 | 14:01:25 | K | 1 | 600 m K | 600 | K600m | 1 | 1 | s | 5 | (CSV) (JSON)  test  test2  test3  test4  test5  DataAkt(JSON)
14:10 | 15:22:00 | M | 1 | Kula M | Kula | Mkulam | 0 | 3 | | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
14:35 | 14:40:36 | M | 1 | 100 m M | 100 | M100m | 2 | 3 | F B | 2 | (CSV) (JSON)  test  test2  DataAkt(JSON)
14:40 | 14:45:09 | M | 1 | 100 m M | 100 | M100m | 1 | 3 | F A | 1 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
14:55 | 14:55:56 | M | 1 | 600 m M | 600 | M600m | 1 | 1 | s | 5 | (CSV) (JSON)  test  test2  test3  test4  test5  DataAkt(JSON)
15:00 | 18:06:00 | M | 1 | Tyczka M | Tyczka | Mtm | 0 | 3 | | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
15:17 | 16:44:00 | M | 1 | Wieloskok M | Wieloskok | Mwiel | 0 | 3 | | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
15:30 | 15:30:12 | K | 1 | 1000 m prz. K | 1000prz | K1000pm | 1 | 1 | s | 3 | (CSV) (JSON)  test  test2  test3  DataAkt(JSON)
16:00 | 16:00:34 | M | 1 | 1000 m prz. M | 1000prz | M1000pm | 1 | 1 | s | 3 | (CSV) (JSON)  test  test2  test3  DataAkt(JSON)
16:30 | 16:31:28 | K | 1 | 2000 m K | 2000 | K2000m | 1 | 1 | s | 2 | (CSV) (JSON)  test  test2  DataAkt(JSON)
16:45 | 17:45:00 | K | 1 | Kula K | Kula | Kkulam | 0 | 3 | | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
17:02 | 18:14:00 | M | 1 | Oszczep M | Oszczep | Mom | 0 | 3 | | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
17:10 | 17:10:27 | M | 1 | 2000 m M | 2000 | M2000m | 1 | 1 | s | 2 | (CSV) (JSON)  test  test2  DataAkt(JSON)
17:45 | 17:45:44 | K | 1 | 4x100 m K | 4x100 | K4x100m | 1 | 1 | s | 4 | (CSV) (JSON)  test  test2  test3  test4  DataAkt(JSON)
18:20 | 18:18:11 | M | 1 | 4x100 m M | 4x100 | M4x100m | 1 | 1 | s | 3 | (CSV) (JSON)  test  test2  test3  DataAkt(JSON)

10:00 | 10:02:52 | M | 1 | 5000 m chód M | 5000ch | M5chm | 1 | 1 | s | 1 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
10:20 | 11:26:00 | K | 1 | Oszczep K | Oszczep | Kom | 0 | 3 | | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
10:25 | 12:32:00 | K | 1 | Tyczka K | Tyczka | Ktm | 0 | 3 | | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
10:45 | 10:46:32 | K | 1 | 3000 m chód K | 3000ch | K3chm | 1 | 1 | s | 1 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
11:00 | 12:44:00 | K | 1 | Wieloskok K | Wieloskok | Kwiel | 0 | 3 | | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
11:30 | 11:30:33 | K | 1 | 80 m ppł K | 80p | K80pł | 1 | 1 | el | 5 | (CSV) (JSON)  test  test2  test3  test4  test5  DataAkt(JSON)
12:05 | 12:04:44 | K | 1 | 1000 m K | 1000 | K1000m | 1 | 1 | s | 4 | (CSV) (JSON)  test  test2  test3  test4  DataAkt(JSON)
12:45 | 12:47:16 | K | 1 | 80 m ppł K | 80p | K80pł | 2 | 3 | F B | 2 | (CSV) (JSON)  test  test2  DataAkt(JSON)
12:50 | 14:00:00 | M | 1 | Dysk M | Dysk | Mdyskm | 0 | 3 | | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
12:55 | 12:55:28 | K | 1 | 80 m ppł K | 80p | K80pł | 1 | 3 | F A | 1 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
13:10 | 13:10:43 | M | 1 | 110 m ppł M | 110p | M110m | 1 | 1 | el | 4 | (CSV) (JSON)  test  test2  test3  test4  DataAkt(JSON)
13:45 | 13:47:40 | M | 1 | 1000 m M | 1000 | M1000m | 1 | 1 | s | 3 | (CSV) (JSON)  test  test2  test3  DataAkt(JSON)
14:09 | 16:04:00 | K | 1 | Wzwyż K | Wzwyż | Kwm | 0 | 3 | | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
14:15 | 15:40:00 | M | 1 | W dal M | W dal | Mwdm | 0 | 3 | | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
14:25 | 14:26:12 | M | 1 | 110 m ppł M | 110p | M110m | 2 | 3 | F B | 2 | (CSV) (JSON)  test  test2  DataAkt(JSON)
14:30 | 14:32:22 | M | 1 | 110 m ppł M | 110p | M110m | 1 | 3 | F A | 1 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
14:45 | 14:44:43 | M | 1 | 300 m M | 300 | M300m | 1 | 1 | s | 7 | (CSV) (JSON)  test  test2  test3  test4  test5  test6  test7  DataAkt(JSON)
15:03 | 16:00:00 | K | 1 | Dysk K | Dysk | Kdyskm | 0 | 3 | | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
15:25 | 15:25:10 | K | 1 | 300 m K | 300 | K300m | 1 | 1 | s | 7 | (CSV) (JSON)  test  test2  test3  test4  test5  test6  test7  DataAkt(JSON)