Nazwa imprezy (JSON)
PZLA Mistrzostwa Polski U16. Mały Memoriał Janusza Kusocińskiego | KARPACZ, 25-26 września 2021 | 0 | 1 |

Program wg konkurencji M (JSON)
M100m | 100 | 100 m M | 1 | 1 | 2021-09-25 | (JSON) (CSV)
M100pk | 100PK | 100 m M (PK) | 1 | 1 | 2021-09-25 | (JSON) (CSV)
M300m | 300 | 300 m M | 1 | 1 | 2021-09-26 | (JSON) (CSV)
M600m | 600 | 600 m M | 1 | 1 | 2021-09-25 | (JSON) (CSV)
M1000m | 1000 | 1000 m M | 1 | 1 | 2021-09-26 | (JSON) (CSV)
M2000m | 2000 | 2000 m M | 1 | 1 | 2021-09-25 | (JSON) (CSV)
M110m | 110p | 110 m ppł M | 1 | 1 | 2021-09-26 | (JSON) (CSV)
M300płm | 300p | 300 m ppł M | 1 | 1 | 2021-09-25 | (JSON) (CSV)
M1000pm | 1000prz | 1000 m prz. M | 1 | 1 | 2021-09-25 | (JSON) (CSV)
M5chm | 5000ch | 5000 m chód M | 1 | 1 | 2021-09-26 | (JSON) (CSV)
M4x100m | 4x100 | 4x100 m M | 1 | 1 | 2021-09-26 | (JSON) (CSV)
Mwm | Wzwyż | Wzwyż M | 0 | 3 | 2021-09-25 | (JSON) (CSV)
Mtm | Tyczka | Tyczka M | 0 | 3 | 2021-09-25 | (JSON) (CSV)
Mwdm | W dal | W dal M | 0 | 3 | 2021-09-26 | (JSON) (CSV)
Mwiel | Wieloskok | Wieloskok M | 0 | 3 | 2021-09-25 | (JSON) (CSV)
Mkulam | Kula | Kula M | 0 | 3 | 2021-09-25 | (JSON) (CSV)
Mdyskm | Dysk | Dysk M | 0 | 3 | 2021-09-26 | (JSON) (CSV)
Mmłotm | Młot | Młot M | 0 | 3 | 2021-09-26 | (JSON) (CSV)
Mom | Oszczep | Oszczep M | 0 | 3 | 2021-09-25 | (JSON) (CSV)

Program wg konkurencji K (JSON)
K100m | 100 | 100 m K | 1 | 1 | 2021-09-25 | (JSON) (CSV)
K100pk | 100PK | 100 m K (PK) | 1 | 1 | 2021-09-25 | (JSON) (CSV)
K300m | 300 | 300 m K | 1 | 1 | 2021-09-26 | (JSON) (CSV)
K600m | 600 | 600 m K | 1 | 1 | 2021-09-25 | (JSON) (CSV)
K1000m | 1000 | 1000 m K | 1 | 1 | 2021-09-26 | (JSON) (CSV)
K2000m | 2000 | 2000 m K | 1 | 1 | 2021-09-25 | (JSON) (CSV)
K80pł | 80p | 80 m pł K | 1 | 1 | 2021-09-26 | (JSON) (CSV)
K300płm | 300p | 300 m ppł K | 1 | 1 | 2021-09-25 | (JSON) (CSV)
K1000pm | 1000prz | 1000 m prz. K | 1 | 1 | 2021-09-25 | (JSON) (CSV)
K3chm | 3000ch | 3000 m chód K | 1 | 1 | 2021-09-26 | (JSON) (CSV)
K4x100m | 4x100 | 4x100 m K | 1 | 1 | 2021-09-26 | (JSON) (CSV)
Kwm | Wzwyż | Wzwyż K | 0 | 3 | 2021-09-26 | (JSON) (CSV)
Ktm | Tyczka | Tyczka K | 0 | 3 | 2021-09-26 | (JSON) (CSV)
Kwdm | W dal | W dal K | 0 | 3 | 2021-09-25 | (JSON) (CSV)
Kwiel | Wieloskok | Wieloskok K | 0 | 3 | 2021-09-26 | (JSON) (CSV)
Kkulam | Kula | Kula K | 0 | 3 | 2021-09-26 | (JSON) (CSV)
Kdyskm | Dysk | Dysk K | 0 | 3 | 2021-09-25 | (JSON) (CSV)
Kmłotm | Młot | Młot K | 0 | 3 | 2021-09-25 | (JSON) (CSV)
Kom | Oszczep | Oszczep K | 0 | 3 | 2021-09-26 | (JSON) (CSV)

Program wg dni(JSON)
2021-09-25 | (JSON)
2021-09-26 | (JSON)


11:27 | M | 1 | Oszczep M | Oszczep | Mom | 0 | 3 | | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
11:30 | K | 1 | 100 m K | 100 | K100m | 1 | 1 | el | 6 | (JSON)  test  test2  test3  test4  test5  test6  DataAkt(JSON)
11:39 | M | 1 | Wieloskok M | Wieloskok | Mwiel | 0 | 3 | | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
12:03 | M | 1 | 100 m M | 100 | M100m | 1 | 1 | el | 6 | (JSON)  test  test2  test3  test4  test5  test6  DataAkt(JSON)
12:15 | M | 1 | Kula M | Kula | Mkulam | 0 | 3 | | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
12:35 | K | 1 | 100 m K (PK) | 100PK | K100pk | 1 | 1 | s | 8 | (JSON)  test  test2  test3  test4  test5  test6  test7  test8  DataAkt(JSON)
13:10 | M | 1 | 100 m M (PK) | 100PK | M100pk | 1 | 1 | s | 3 | (JSON)  test  test2  test3  DataAkt(JSON)
13:30 | c | 0 | Ceremonia otwarcia | Ceremonia otwarcia | cer | 0 | | | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
13:45 | K | 1 | Młot K | Młot | Kmłotm | 0 | 3 | | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
13:50 | M | 1 | Tyczka M | Tyczka | Mtm | 0 | 3 | | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
14:10 | K | 1 | 100 m K | 100 | K100m | 2 | 3 | F B | 2 | (JSON)  test  test2  DataAkt(JSON)
14:17 | K | 1 | 100 m K | 100 | K100m | 1 | 3 | F A | 1 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
14:25 | M | 1 | 100 m M | 100 | M100m | 2 | 3 | F B | 2 | (JSON)  test  test2  DataAkt(JSON)
14:30 | M | 1 | 100 m M | 100 | M100m | 1 | 3 | F A | 1 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
14:42 | K | 1 | 600 m K | 600 | K600m | 1 | 1 | s | 5 | (JSON)  test  test2  test3  test4  test5  DataAkt(JSON)
15:15 | M | 1 | 600 m M | 600 | M600m | 1 | 1 | s | 5 | (JSON)  test  test2  test3  test4  test5  DataAkt(JSON)
15:30 | M | 1 | Wzwyż M | Wzwyż | Mwm | 0 | 3 | | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
15:50 | K | 1 | 300 m ppł K | 300p | K300płm | 1 | 1 | s | 6 | (JSON)  test  test2  test3  test4  test5  test6  DataAkt(JSON)
16:03 | K | 1 | Dysk K | Dysk | Kdyskm | 0 | 3 | | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
16:25 | M | 1 | 300 m ppł M | 300p | M300płm | 1 | 1 | s | 6 | (JSON)  test  test2  test3  test4  test5  test6  DataAkt(JSON)
16:33 | K | 1 | W dal K | W dal | Kwdm | 0 | 3 | | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
17:00 | K | 1 | 1000 m prz. K | 1000prz | K1000pm | 1 | 1 | s | 2 | (JSON)  test  test2  DataAkt(JSON)
17:18 | M | 1 | 1000 m prz. M | 1000prz | M1000pm | 1 | 1 | s | 2 | (JSON)  test  test2  DataAkt(JSON)
17:35 | K | 1 | 2000 m K | 2000 | K2000m | 1 | 1 | s | 2 | (JSON)  test  test2  DataAkt(JSON)
17:55 | M | 1 | 2000 m M | 2000 | M2000m | 1 | 1 | s | 2 | (JSON)  test  test2  DataAkt(JSON)

09:30 | M | 1 | 5000 m chód M | 5000ch | M5chm | 1 | 1 | s | 1 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
10:15 | K | 1 | 3000 m chód K | 3000ch | K3chm | 1 | 1 | s | 1 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
10:20 | K | 1 | Oszczep K | Oszczep | Kom | 0 | 3 | | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
10:40 | K | 1 | Wieloskok K | Wieloskok | Kwiel | 0 | 3 | | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
10:55 | K | 1 | 80 m pł K | 80p | K80pł | 1 | 1 | el | 6 | (JSON)  test  test2  test3  test4  test5  test6  DataAkt(JSON)
11:30 | M | 1 | 110 m ppł M | 110p | M110m | 1 | 1 | el | 5 | (JSON)  test  test2  test3  test4  test5  DataAkt(JSON)
12:14 | K | 1 | 80 m pł K | 80p | K80pł | 2 | 3 | F B | 2 | (JSON)  test  test2  DataAkt(JSON)
12:19 | K | 1 | 80 m pł K | 80p | K80pł | 1 | 3 | F A | 1 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
12:22 | K | 1 | Tyczka K | Tyczka | Ktm | 0 | 3 | | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
12:27 | M | 1 | Dysk M | Dysk | Mdyskm | 0 | 3 | | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
12:45 | K | 1 | Kula K | Kula | Kkulam | 0 | 3 | | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
12:48 | M | 1 | 110 m ppł M | 110p | M110m | 2 | 3 | F B | 2 | (JSON)  test  test2  DataAkt(JSON)
12:55 | M | 1 | 110 m ppł M | 110p | M110m | 1 | 3 | F A | 1 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
13:05 | K | 1 | 300 m K | 300 | K300m | 1 | 1 | s | 6 | (JSON)  test  test2  test3  test4  test5  test6  DataAkt(JSON)
13:14 | K | 1 | Wzwyż K | Wzwyż | Kwm | 0 | 3 | | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
13:39 | M | 1 | W dal M | W dal | Mwdm | 0 | 3 | | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
13:40 | M | 1 | 300 m M | 300 | M300m | 1 | 1 | s | 6 | (JSON)  test  test2  test3  test4  test5  test6  DataAkt(JSON)
14:15 | M | 1 | Młot M | Młot | Mmłotm | 0 | 3 | | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
14:20 | K | 1 | 1000 m K | 1000 | K1000m | 1 | 1 | s | 3 | (JSON)  test  test2  test3  DataAkt(JSON)
14:45 | M | 1 | 1000 m M | 1000 | M1000m | 1 | 1 | s | 2 | (JSON)  test  test2  DataAkt(JSON)
15:10 | K | 1 | 4x100 m K | 4x100 | K4x100m | 1 | 1 | s | 5 | (JSON)  test  test2  test3  test4  test5  DataAkt(JSON)
16:00 | M | 1 | 4x100 m M | 4x100 | M4x100m | 1 | 1 | s | 3 | (JSON)  test  test2  test3  DataAkt(JSON)