Nazwa imprezy (JSON)
PZLA Mistrzostwa Polski U16 / mały memoriał J.Kusocińskiego | TARNÓW, 21-22 września 2019 | 0 | 1 |

Program wg konkurencji M (JSON)
M100m | 100 | 100 m M | 0 | 1 | 2019-09-21 | (JSON) (CSV)
M300m | 300 | 300 m M | 1 | 1 | 2019-09-22 | (JSON) (CSV)
M600m | 600 | 600 m M | 1 | 1 | 2019-09-21 | (JSON) (CSV)
M1000m | 1000 | 1000 m M | 1 | 1 | 2019-09-22 | (JSON) (CSV)
M2000m | 2000 | 2000 m M | 1 | 1 | 2019-09-21 | (JSON) (CSV)
M110m | 110p | 110 m M (91.4) | 0 | 1 | 2019-09-22 | (JSON) (CSV)
M200pł | 200p | 200 m pł M | 1 | 1 | 2019-09-21 | (JSON) (CSV)
M5chm | 5000ch | 5000 m ch M | 1 | 1 | 2019-09-21 | (JSON) (CSV)
Mwm | Wzwyż | Wzwyż M | 0 | 3 | 2019-09-21 | (JSON) (CSV)
Mtm | Tyczka | Tyczka M | 0 | 3 | 2019-09-21 | (JSON) (CSV)
Mwdm | W dal | W dal M | 0 | 3 | 2019-09-22 | (JSON) (CSV)
Mkulam | Kula | Kula M (5) | 0 | 3 | 2019-09-21 | (JSON) (CSV)
Mdyskm | Dysk | Dysk M (1) | 0 | 3 | 2019-09-22 | (JSON) (CSV)
Mmłotm | Młot | Młot M (5) | 0 | 3 | 2019-09-22 | (JSON) (CSV)
Mom | Oszczep | Oszczep M (600) | 0 | 3 | 2019-09-21 | (JSON) (CSV)

Program wg konkurencji K (JSON)
K100m | 100 | 100 m K | 0 | 1 | 2019-09-21 | (JSON) (CSV)
K300m | 300 | 300 m K | 1 | 1 | 2019-09-22 | (JSON) (CSV)
K600m | 600 | 600 m K | 1 | 1 | 2019-09-21 | (JSON) (CSV)
K1000m | 1000 | 1000 m K | 1 | 1 | 2019-09-22 | (JSON) (CSV)
K2000m | 2000 | 2000 m K | 1 | 1 | 2019-09-21 | (JSON) (CSV)
K80pł | 80p | 80 m pł K | 0 | 1 | 2019-09-22 | (JSON) (CSV)
K200pł | 200p | 200 m pł K | 1 | 1 | 2019-09-21 | (JSON) (CSV)
K3chm | 3000ch | 3000 m ch K | 1 | 1 | 2019-09-21 | (JSON) (CSV)
Kwm | Wzwyż | Wzwyż K | 0 | 3 | 2019-09-22 | (JSON) (CSV)
Ktm | Tyczka | Tyczka K | 0 | 3 | 2019-09-22 | (JSON) (CSV)
Kwdm | W dal | W dal K | 0 | 3 | 2019-09-21 | (JSON) (CSV)
Kkulam | Kula | Kula K (3) | 0 | 3 | 2019-09-22 | (JSON) (CSV)
Kdyskm | Dysk | Dysk K (0.75) | 0 | 3 | 2019-09-21 | (JSON) (CSV)
Kmłotm | Młot | Młot K (3) | 0 | 3 | 2019-09-21 | (JSON) (CSV)
Kom | Oszczep | Oszczep K (500) | 0 | 3 | 2019-09-22 | (JSON) (CSV)

Program wg dni(JSON)
2019-09-21 | (JSON)
2019-09-22 | (JSON)


11:30 | K | 1 | Młot K (3) | Młot | Kmłotm | 0 | 3 | | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
13:00 | c | 0 | Ceremonia otwarcia | Ceremonia otwarcia | cer | | 1 | | | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
13:20 | K | 1 | 600 m K | 600 | K600m | 1 | 1 | s | 4 | (JSON)  test  test2  test3  test4  DataAkt(JSON)
13:40 | M | 1 | Kula M (5) | Kula | Mkulam | 0 | 3 | | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
13:45 | M | 1 | 100 m M | 100 | M100m | 1 | 1 | el | 4 | (JSON)  test  test2  test3  test4  DataAkt(JSON)
13:45 | K | 1 | W dal K | W dal | Kwdm | 0 | 3 | | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
13:50 | M | 1 | Wzwyż M | Wzwyż | Mwm | 0 | 3 | | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
14:10 | M | 1 | 2000 m M | 2000 | M2000m | 1 | 1 | s | 2 | (JSON)  test  test2  DataAkt(JSON)
14:35 | M | 1 | 600 m M | 600 | M600m | 1 | 1 | s | 4 | (JSON)  test  test2  test3  test4  DataAkt(JSON)
14:40 | M | 1 | Tyczka M | Tyczka | Mtm | 0 | 3 | | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
14:50 | K | 1 | Dysk K (0.75) | Dysk | Kdyskm | 0 | 3 | | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
15:00 | K | 1 | 100 m K | 100 | K100m | 1 | 1 | el | 4 | (JSON)  test  test2  test3  test4  DataAkt(JSON)
15:25 | M | 1 | 100 m M | 100 | M100m | 0 | 3 | F | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
15:35 | K | 1 | 2000 m K | 2000 | K2000m | 1 | 1 | s | 2 | (JSON)  test  test2  DataAkt(JSON)
16:00 | K | 1 | 200 m pł K | 200p | k200pł | 1 | 1 | s | 5 | (JSON)  test  test2  test3  test4  test5  DataAkt(JSON)
16:29 | M | 1 | 200 m pł M | 200p | M200pł | 1 | 1 | s | 5 | (JSON)  test  test2  test3  test4  test5  DataAkt(JSON)
16:40 | M | 1 | Oszczep M (600) | Oszczep | Mom | 0 | 3 | | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
16:59 | K | 1 | 100 m K | 100 | K100m | 0 | 3 | F | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
17:08 | K | 1 | 3000 m ch K | 3000ch | K3chm | 1 | 1 | s | 1 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
17:30 | M | 1 | 5000 m ch M | 5000ch | M5chm | 1 | 1 | s | 1 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)

10:00 | M | 1 | Młot M (5) | Młot | Mmłotm | 0 | 3 | | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
10:45 | K | 1 | Tyczka K | Tyczka | Ktm | 0 | 3 | | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
11:00 | K | 1 | Wzwyż K | Wzwyż | Kwm | 0 | 3 | | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
11:15 | K | 1 | Kula K (3) | Kula | Kkulam | 0 | 3 | | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
11:30 | K | 1 | 80 m pł K | 80p | K80pł | 1 | 1 | el | 4 | (JSON)  test  test2  test3  test4  DataAkt(JSON)
11:40 | M | 1 | Dysk M (1) | Dysk | Mdyskm | 0 | 3 | | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
12:00 | K | 1 | 1000 m K | 1000 | K1000m | 1 | 1 | s | 3 | (JSON)  test  test2  test3  DataAkt(JSON)
12:20 | M | 1 | 110 m M (91.4) | 110p | M110m | 1 | 1 | el | 3 | (JSON)  test  test2  test3  DataAkt(JSON)
12:41 | M | 1 | W dal M | W dal | Mwdm | 0 | 3 | | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
12:46 | M | 1 | 1000 m M | 1000 | M1000m | 1 | 1 | s | 3 | (JSON)  test  test2  test3  DataAkt(JSON)
13:10 | K | 1 | 80 m pł K | 80p | K80pł | 0 | 3 | F | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
13:20 | K | 1 | Oszczep K (500) | Oszczep | Kom | 0 | 3 | | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
13:25 | M | 1 | 300 m M | 300 | M300m | 1 | 1 | s | 6 | (JSON)  test  test2  test3  test4  test5  test6  DataAkt(JSON)
14:02 | M | 1 | 110 m M (91.4) | 110p | M110m | 0 | 3 | F | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
14:12 | K | 1 | 300 m K | 300 | K300m | 1 | 1 | s | 6 | (JSON)  test  test2  test3  test4  test5  test6  DataAkt(JSON)